The Maharashtra State

The Maharashtra State Co-operative Marketing Federation Ltd.

Warehouse

Sr. No. District Detailed Address Latitude Longitude
1
MUMBAI
R-SHED SHIVARI
18.987374
72.851193
2
MUMBAI
GODOWN NO.6
19.070451
73.00411
3
MUMBAI
KALAMBOLI
19.018487
73.111993
4
RAIGAD
MANGAON
18.233075
73.287119
5
THANE
DUDADFATA
19.434462
73.084925
6
SINDHUDURGA
MALGAON
15.866968
73.792123
7
SINDHUDURGA
OSARGAON
16.176285
73.694482
8
NASIK
AMBAD
19.958658
73.749462
9
NASIK
MALEGAON
20.561486
74.521213
10
NASIK
MANMAD
20.259762
74.438451
11
NASIK
UMARANE
20.412693
74.348544
12
JALGAON
AMALNER-1
21.036614
75.053239
13
JALGAON
CHOPADA
21.239883
75.297072
14
JALGAON
GODOWN OFFICE
20.988207
75.585182
15
JALGAON
PACHORA-1
20.66717
75.323696
16
DHULE
SHIRPUR-1
21.354889
74.885544
17
DHULE
MIDC-P-6
20.848746
74.755014
18
AHMEDNAGAR
NEPTI
19.075655
74.687181
19
AHMEDNAGAR
KOPARGAON
19.903869
74.503036
20
PUNE
BARAMATI
18.149803
74.58494
21
PUNE
NIRA-1
18.102839
74.213406
22
SATARA
SATARA
17.652971
74.03688
23
SATARA
LONAND
18.040681
74.191148
24
SANGALI
MIRAJ
16.85369
74.636555
25
SANGALI
ISLAMPUR
17.068545
74.271255
26
KOLHAPUR
GOKUL SHIRGAON
16.640672
74.292212
27
SOLAPUR
KURDUWADI
18.095148
75.408216
28
SOLAPUR
PANDHARPUR
17.678325
75.321329
29
SOLAPUR
MANGALWEDHA
17.520835
75.444884
30
SOLAPUR
AKLUJ
17.894502
75.010846
31
AURANGABAD
KANNAD
20.259647
75.134771
32
AURANGABAD
LASUR
19.922378
75.013252
33
JALNA
JALNA
19.854532
75.854383
34
JALNA
BHOKARDAN
20.254781
75.770064
35
JALNA
MANTHA
19.644836
76.385122
36
JALNA
RAMNAGAR
19.80851
76.034992
37
JALNA
TALANI
19.879278
76.478872
38
BEED
BEED
19.007544
75.766996
39
BEED
AMBAJOGAI
18.730686
76.381325
40
BEED
GEVARAI
19.26518
75.751349
41
NANDED
DHARMABAD
18.892581
77.845909
42
NANDED
KINWAT
19.604148
78.201826
43
NANDED
NANDED
19.123294
77.32757
44
PARBHANI
BASMAT
19.336188
77.165542
45
PARBHANI
JINTUR
19.615344
76.679869
46
PARBHANI
PARBHANI
19.257982
76.806644
47
LATUR
LATUR
18.412545
76.547956
48
LATUR
UDGIR
18.409189
77.089525
49
OSMANABAD
OSMANABAD
17.844305
76.602999
50
OSMANABAD
DHOKI
18.37049
76.106152
51
OSMANABAD
NALDURG
17.833003
76.258142
52
OSMANABAD
OMERGA
17.836746
76.623611
53
OSMANABAD
BHOOM
18.456983
75.665699
54
OSMANABAD
KALAMB
18.574212
76.022101
55
AMRAVATI
AMRAVATI
20.879004
77.74343
56
AMRAVATI
ACHALPUR
20.934159
77.755689
57
AMRAVATI
CHANDUR BAZAR
21.243542
77.739635
58
AMRAVATI
CHANDUR RLY
20.820743
77.980882
59
AMRAVATI
DHAMANGAON RLY
20.765217
78.141304
60
YEOTMAL
YEOTMAL
20.408532
78.118996
61
AKOLA
AKOLA
20.691625
77.058346
62
AKOLA
AKOT
21.104292
77.050208
63
AKOLA
MURTIJAPUR
20.725056
77.367213
64
AKOLA
KARANJA
20.48362
77.489879
65
AKOLA
MALEGAON
20.235991
77.005841
66
AKOLA
WASHIM
20.100795
77.145304
67
BULDHANA
KHAMGAON
20.725577
76.538382
68
BULDHANA
CHIKHALI
20.35289
76.26461
69
BULDHANA
MAKHARIYA
20.703916
76.575852
70
BULDHANA
MALKAPUR
20.885349
76.210239
71
BULDHANA
SAKHARKHERDA
20.204138
76.406759
72
BULDHANA
SHINDKHED
19.960756
76.120687
73
BULDHANA
NANDURA
20.82384
76.472218
74
NAGPUR
HINGANA
21.118506
78.97892
75
BHANDARA
WARTHI
21.237069
79.649281
76
CHANDRAPUR
NANDORI
20.204308
79.024178
77
CHANDRAPUR
SUKHADA FACT
19.965048
79.285475
78
GADCHIROLI
CHAMORSHI
19.866762
80.000404
79
WARDHA
ARVI
20.990627
78.225443
80
GONDIYA
GONDIYA
21.469215
80.133824

Nashik Vibhag

Sr. No District Warehouse Center's Address Total Capacity MT Sq. Ft
1
Nashik
3000
18000
2
Nashik
1000
6000
3
Nashik
3500
21000
4
Nashik
1500
9000
5
Nashik
1000
6000
6
Nashik
1000
6000
7
Nashik
2000
12000
8
Jalgaon
3000
18000
9
Jalgaon
3000
18000
10
Jalgaon
3000
18000
11
Jalgaon
3000
18000
12
Jalgaon
3000
18000
13
Jalgaon
1000
6000
14
Jalgaon
3000
18000
15
Jalgaon
1000
6000
16
Jalgaon
1000
6000
17
Dhule
2000
12000
18
Dhule
4000
24000
19
Dhule
4000
24000
20
Ahmednagar
2000
12000
21
Ahmednagar
3000
18000
22
Ahmednagar
6000
36000
23
Ahmednagar
2500
15000

Pune Vibhag

Sr. No District Warehouse Center's Address Total Capacity MT Sq. Ft
1
Pune
1000
6000
2
Pune
1000
6000
3
Satara
3000
18000
4
Satara
3000
18000
5
Satara
3000
18000
6
Satara
2500
15000
7
Satara
1000
6000
8
Sangli
2000
12000
9
Sangli
1000
6232
10
Kolhapur
3000
18000
11
Kolhapur
1000
6000
12
Kolhapur
3000
18000
13
Kolhapur
2000
12000
14
Solapur
1000
6000
15
Solapur
3000
18000
16
Solapur
2000
12000
17
Solapur
1000
6000
18
Solapur
2000
12000
19
Solapur
1000
6000

Aurangabad vibhag

Sr. No District Warehouse Center's Address Total Capacity MT Sq. Ft
1
Aurangabaad
2500
15000
2
Aurangabaad
1000
6000
3
Jalna
3000
18000
4
Jalna
1000
6000
5
Jalna
3000
18000
6
Jalna
3000
17245
7
Jalna
1500
17209
8
Jalna
1500
17209
9
Jalna
1000
6000
10
Jalna
1000
6000
11
Jalna
1000
6000
12
Jalna
1000
6000
13
Beed
1500
9000
14
Beed
2000
12000
15
Beed
2000
12000
16
Beed
700
4200
17
Nanded
2000
12000
18
Nanded
2000
12000
19
Nanded
2000
12000
20
Nanded
1000
6000
21
Nanded
2000
12000
22
Parbhni
3000
18000
23
Parbhni
3000
18000
24
Parbhni
3900
23400
25
Parbhni
2000
12000
26
Parbhni
2000
12000
27
Parbhni
1000
6000
28
Parbhni
1000
6000
29
Parbhni
1000
6000
30
Latur
3000
18000
31
Latur
3000
18000
32
Latur
1500
9000
33
Latur
2000
12000
34
Latur
3000
18000
35
Latur
2000
12000
36
Osmanabad
1000
6000
37
Osmanabad
1000
6000
38
Osmanabad
1000
6000
39
Osmanabad
1000
6000
40
Osmanabad
1000
6000
41
Osmanabad
1000
6000
42
Osmanabad
1000
6000

Vidarbh Vibhag

Sr. No District Warehouse Center's Address Total Capacity MT Sq. Ft
1
Amravti
2500
15000
2
Amravti
2000
12000
3
Amravti
2000
12000
4
Amravti
2000
12000
5
Amravti
2000
12000
6
Amravti
2000
12000
7
Amravti
2000
12000
8
Yeotmal
3000
18000
9
Yeotmal
3000
18000
10
Yeotmal
3000
18000
11
Akola
3000
18000
12
Akola
3000
18000
13
Akola
3000
18000
14
Akola
1000
6000
15
Akola
1000
6000
16
Akola
1000
6000
17
Akola
1000
6000
18
Akola
1000
6000
19
Buldhana
2000
12000
20
Buldhana
1000
6000
21
Buldhana
1000
6000
22
Buldhana
1000
6000
23
Buldhana
1000
6000
24
Buldhana
1500
9000
25
Buldhana
1500
9000
26
Buldhana
1200
7200
27
Buldhana
800
4800
28
Buldhana
500
3000
29
Buldhana
1400
8400
30
Buldhana
1100
6600
31
Buldhana
1300
7800
32
Buldhana
1400
8400
33
Buldhana
1300
7800
34
Buldhana
500
3000
35
Buldhana
500
3000
36
Buldhana
1000
6000
37
Buldhana
1000
6000
38
Buldhana
1000
6000
39
Buldhana
1000
6000
40
Buldhana
1000
6000
41
Buldhana
1000
6000
42
Buldhana
1000
6000
43
Buldhana
1000
6000
44
Buldhana
1000
6000
45
Buldhana
1000
6000
46
Nagpur
2000
12250
47
Nagpur
3000
19400
48
Nagpur
3000
19400
49
Bhandara
1000
6000
50
Chandrpur
3000
18000
51
Chandrpur
1000
6000
52
Gadchiroli
1000
6000
53
Wardha
1000
6000
54
Gondiya
3000
18000