The Maharashtra State

The Maharashtra State Co-operative Marketing Federation Ltd.

District Marketing Officers

Mr. HANUMANT LAXMAN PAWAR

District Marketing Officer, Thane/Palghar

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Thane/Palghar
Mobile : 8108182957
Phone : 022-25321406

Mr. TATE KESHAV BHARATRAO

District Marketing Officer, Raigad

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Raigad
Mobile : 8424045116/7039117936
Phone : 02141-222039

Mr. CHILE PRABHAKAR JAYRAM (In charge)

District Marketing Officer, Ratnagiri

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Ratnagiri
Mobile : 8108182933
Phone : 02352-222787

Mr. DESAI ANIL SHANKAR (Incharge)

District Marketing Officer, Sindhudurg

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Sindhudurg
Mobile : 8108182934
Phone : 02362-228105

Mr. HANMANT DATTATRYA PAWAR (Incharge)

District Marketing Officer, Pune

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Pune
Mobile : 8108182939
Phone : 020-24270141

Mr. SUDHIR SAMBHAJI PATIL

District Marketing Officer, Sangli

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Sangli
Mobile : 8108182941
Phone : 0233-2670820

Mr. PATIL DILIP RAMCHANDRA

District Marketing Officer, Satara

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Satara
Mobile : 8108182940
Phone : 02162-234685

Mr. CHANDRAKANT DADASAHEB KHADE

District Marketing Officer, Kolhapur

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Kolhapur
Mobile : 8108182942
Phone : 0231-2651112

Mr. HARIDAS DATTATRAYA BHOSALE (Incharge)

District Marketing Officer, Solapur

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Solapur
Mobile : 8108182943
Phone : 0217-2372613

Mr. VIVEK. SHRIPATRAO INGLE

District Marketing Officer, Nashik

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Nashik
Mobile : 8108182335
Phone : 0253-2572600

Mr. GAJANAN NAYABRAO MAGRE

District Marketing Officer, Jalgaon

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Jalgaon
Mobile : 8108182937
Phone : 0257-2253680

Mr. SANJAY BHAGWAN SONAWANE (Incharge)

District Marketing Officer, Dhule/Nandurbar

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Dhule/Nandurbar
Mobile : 8108182936
Phone : 02562-282667

Mr. SHRIKANT RAMDAS ABHALE (Incharge)

District Marketing Officer, Ahmednagar

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Ahmednagar
Mobile : 8108182938/8108110691
Phone : 0241-2450677

Mrs. SANDHYA KAMLAKAR PANDAV (Incharge)

District Marketing Officer, Aurangabad

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Aurangabad
Mobile : 8108182944
Phone : 0240-2970157

MR. RAJESH KRISHNARAO HEMKE (In charge)

District Marketing Officer, Jalna

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Jalna
Mobile : 8108182945
Phone : 02482-220456

MR. KUNDLIK JANKIRAM SHEWALE (Incharge)

District Marketing Officer, Parbhani/Hingoli

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Parbhani/Hingoli
Mobile : 8108182946
Phone : 02452-246140

MR. SHAHURAO BABURAO GOLEKAR (Incharge)

District Marketing Officer, Beed

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Beed
Mobile : 8108182947
Phone : 02442-222408

MR. RAJESH KRISHNARAO HEMKE (In charge)

District Marketing Officer, Nanded

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Nanded
Mobile : 8108182948
Phone : 02462-284272

MR. VILAS MARUTIRAO SOMARE (Incharge)

District Marketing Officer, Osmanabad

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Osmanabad
Mobile : 8108182949
Phone : 02472-251697

MR. VILAS MARUTIRAO SOMARE (Additional)

District Marketing Officer, Latur

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Latur
Mobile : 8108182950
Phone : 02382-245136

MRS. KALPANA PRALHADRAO DHOPE – A. R.

District Marketing Officer, Amravati

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Amravati
Mobile : 8108182953
Phone : 0721-2663760
E-mail : dmo.amravati@gmail.com

MRS . ARCHANA SADASHIV MALAVE – A. R.

District Marketing Officer, Yavatmal

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Yavatmal
Mobile : 8108182954
Phone : 07232-244492

MR. GANESH TUKARAM KHARCHE

District Marketing Officer, Akola/Washim

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Akola/Washim
Mobile : 8108182952
Phone : 0724-2451983
E-mail : dmo.akola2020@gmail.com

MR. PANDHARINATH SHRIRAM SHINGANE (Incharge)

District Marketing Officer, Buldhana

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Buldhana
Mobile : 8108182951
Phone : 07262-242384

MR. TARALE RAJESH VENKATESH

District Marketing Officer, Nagpur

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Nagpur
Mobile : 9049349530
Phone : 0712-2720673
E-mail : dmonagpur2@gmail. com

MR. SHAIKH BILAL SHAIKH YAQUB

District Marketing Officer, Wardha

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Wardha
Mobile : 8108182956
Phone : 07152-243341

MR. MANOJ VIJAYKUMAR BAJPAI

District Marketing Officer, Gondia

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Gondia
Mobile : 8108182962
Phone : 07182-231277
E-mail : gondiyadmo.mahamarkfed@gmail.com

MR. BHARATBHUSHAN RAMESH PATIL

District Marketing Officer, Bhandara

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Bhandara
Mobile : 8108182958/8108110693
Phone : 07184-252383

MR. SANJAY WAMANRAO HAJARE (Incharge)

District Marketing Officer, Chandrapur

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Chandrapur
Mobile : 8108182960
Phone : 07172-252478
E-mail : dmo.chandrapur@mahamarkfed.org

MR TIVADE VISHWANATH SAKHARAM (Incharge)

District Marketing Officer, Gadchiroli

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Gadchiroli
Mobile : 8108182961
Phone : 07132-233418

Factory Manager

MRS. SANDHYA KAMLAKAR PANDAV (Incharge)

Factory Manager, Bhagirath Aurangabad

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Bhagirath Aurangabad
Mobile : 8168667145
Phone : 0240-2485048
E-mail : fmabad@mahamarkfed.org

MR. VILAS MARUTIRAO SOMARE (Incharge)

Factory Manager, Bhagirath Naldurg

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Bhagirath Naldurg
Mobile : 8108182949
Phone : 02471-246003

MR. MAROTI GABAJI KAKDE (In charge)

Factory Manager, Bhagirath Buldhana

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Bhagirath Buldhana
Mobile : 8108182951
Phone : 07262-243156
E-mail : fmbuldhana@mahamarkgfed.org

MR. SANJAY BHAGWAN SONAWANE (Incharge)

Factory Manager, Vaibhav Borewell-Dhule

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Vaibhav Borewell-Dhule
Mobile : 8108182936
Phone : 02562-262227

MR. SHRIKANT RAMDAS ABHALE (Additional)

Factory Manager, Vaibhav Nepti-A. Nagar

The Maharashtra State Co-op. Marketing Fedration Limited
Vaibhav Nepti-A. Nagar
Mobile : 8108182938
Phone : 0241-255106
E-mail :