The Maharashtra State Co-op. Marketing Federation Ltd.
Marathi Website(मराठी वेबसाईट)

प्रोक्युरिंग आणि प्रोसेसिंग ओपरेशन्स

आधारभूत किंमत खरेदी योजना

२००८-०९ या हंगामात राज्यात खरीप हंगामात आधारभुत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्याची खरेदी करण्याबाबतची खरेदी योजना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रमुख अभिकर्ता म्हणून फेडरेशनमार्फत राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत एकूण २६४ खरेदी केंद्रे उघडण्यात आली. अहवाल सालात ज्वारी/ बाजरी/मका व धान या धानाची एकूण १७,२९,४१४ क्विं.खरेदी झाली.धान्य खरेदी क्विंटल मध्ये

--
खरेदी क्विंटल मध्ये
ज्वारी
५१२९१७
बाजरी
८६०२
मका
५८४८२१
भात
६९३२७४
एकूण
१७२९४१४